Co musí dopravce doložit k faktuře? Kompletní seznam!

Co musí dopravce doložit k faktuře? Kompletní seznam!

V oblasti fakturace dopravních služeb je důležité mít veškerou dokumentaci pečlivě zpracovanou. Právě proto je klíčové vědět, co všechno musí dopravce doložit k faktuře. V našem článku najdete kompletní seznam potřebných dokumentů, abyste měli vše pod kontrolou a fakturaci zvládli bez problémů. Čtěte dále a získejte ucelený přehled!
Jaké dokumenty <a href=musí být uvedeny na faktuře?“>

Jaké dokumenty musí být uvedeny na faktuře?

Pro správné odeslání a evidence faktury je důležité mít kompletní seznam nezbytných dokumentů. Dopravce musí být připraven předložit následující dokumenty:

 • Platnou fakturu: Základní dokument obsahující veškeré potřebné informace o provedené službě nebo zboží. Musí být v souladu s legislativou a obsahovat určité povinné údaje.
 • Dodací list: Potvrzení o předání zboží či provedení služby, které slouží jako doklad o transakci a může být důležitý při případném stížnostech či reklamacích.
 • Platbu přijatou: Potvrzení o úhradě faktury může být také důležitým dokumentem, který doplňuje informace o provedené transakci.

Ukázka hlavních dokumentů:
Faktura č. 123
Dodací list č. 456
Potvrzení o platbě

Doložení práva k přepravě zboží

Při musí dopravce splnit několik povinností. Správné vyplnění faktury je jednou z nich. Zde je kompletní seznam informací, které musí dopravce doložit k faktuře:

 • Jméno a adresa: Dopravce musí uvést své úplné jméno, obchodní jméno a adresu sídla společnosti.
 • IČO a DIČ: Dopravce musí uvést identifikační čísla jako IČO (identifikační číslo osoby) a DIČ (identifikační číslo daňové).
 • Popis služby: Musí být jasně popsána přeprava zboží, včetně datumů a míst vykládky a naložení.
 • Cena služby: Dopravce musí uvést cenu za přepravu zboží včetně daní a dalších poplatků.
 • Podpis a razítko: Faktura musí být podepsána odpovědnou osobou a opatřena razítkem společnosti.

Kontrola platnosti smlouvy mezi stranami

Kontrola platnosti smlouvy mezi stranami

Dopravce musí doložit několik důležitých informací k fakturaci, aby byla smlouva mezi stranami platná. Mezi klíčové dokumenty a informace patří:

 • Dodatek k smlouvě, který potvrzuje a upřesňuje podmínky dopravy
 • Údaje o přepravních službách poskytnuté dopravcem
 • Číslo smlouvy a data platnosti smlouvy

Další důležitá povinnost dopravce je zajistit, aby faktura obsahovala veškeré potřebné údaje pro platnost smlouvy. To zahrnuje správné údaje o obou stranách smlouvy, popis služby a cenu stanovenou v smlouvě. Kompletní seznam požadovaných informací najdete v tabulce níže:

Informace pro platnost smlouvy
Číslo smlouvy
Datum uzavření smlouvy
Účastníci smlouvy
Popis přepravních služeb
Cena za poskytnuté služby

Identifikace správného příjemce faktury

Identifikace správného příjemce faktury

V případě fakturace musí dopravce dodržet několik důležitých kroků, aby byla faktura správně identifikována. Mezi tyto kroky patří:

 • Dodání fakturačních údajů odběrateli zboží nebo služby
 • Vystavení faktury s přesnými informacemi o provedené službě nebo dodaném zboží
 • Přiložení případných dodatečných dokumentů, které potvrzují provedenou transakci

Je také důležité, aby byly fakturační údaje pečlivě ověřeny a že jsou v souladu se všemi platnými právními předpisy. Doporučuje se v tomto případě konzultovat s právním oddělením nebo finančním poradcem, abyste se vyvarovali případných nepřesností.

Důkladná evidence služeb poskytnutých dopravcem

Důkladná evidence služeb poskytnutých dopravcem

Pro správné zpracování faktury je důležité, aby dopravce doložil přesnou a kompletní evidenci poskytnutých služeb. Zde je seznam informací a dokumentů, které by měl dopravce přiložit k faktuře:

 • Zákaznické objednávky
 • Protokoly o dodání zboží
 • Pracovní doby řidičů
 • Palubní listy
 • Fakturační údaje o zákazníkovi

Uvedené informace a dokumenty jsou nezbytné pro ověření a správné fakturaci poskytnutých dopravních služeb. Dopravce by měl být pečlivý při shromažďování a archivaci těchto dat, aby byl schopen je předložit při potřebě.

Klíčové Poznatky

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit povinnosti, které mají dopravci při vystavování faktur. Máme pro vás kompletní seznam dokumentů, které musíte doložit k faktuře, abyste mohli být v souladu s předpisy. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání!
Co musí dopravce doložit k faktuře? Kompletní seznam!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *