Co napsat na fakturu odběrateli z třetí země? Kompletní přehled!

Co napsat na fakturu odběrateli z třetí země? Kompletní přehled!

V dnešní globalizované ekonomice nejsou obchodní vztahy omezeny pouze na lokální úroveň. Pokud vám vaši zákazníci pocházejí z třetí země, je důležité znát správný postup při vystavování faktury. V tomto článku vám přinášíme kompletní přehled toho, co je nutné uvést na faktuře pro odběratele z třetí země. Buďte připraveni a jednovejte profesionálně s našimi praktickými radami!
Co uvést na faktuře pro odběratele z třetí země

Co uvést na faktuře pro odběratele z třetí země

Na faktuře pro odběratele z třetí země musíte uvést některé specifické údaje, které se liší od faktur pro odběratele v Evropské unii. Zde je kompletní přehled toho, co byste měli mít na paměti:

 • Identifikace odběratele: Uveďte plné jméno nebo název firmy, adresu a IČO odběratele.
 • Identifikace dodavatele: Stejně jako u odběratele, uveďte plné jméno nebo název firmy, adresu a DIČ vaší společnosti.
 • Uvedení označení „Intrastat“: Pokud jste povinný dodavatel, měli byste na fakturu uvést i informaci, že jste povinný dodavatel pro účely Intrastatu.

Číslo faktury Datum vystavení Celková částka
2021001 10. června 2021 500 EUR

Nezbytné informace pro fakturaci přes hranice

Nezbytné informace pro fakturaci přes hranice

Invoice requirements for customers in third countries:

When invoicing customers in third countries, it is essential to include certain key information to ensure compliance and smooth transactions. Here is a complete overview of the necessary details to include on your invoices:

 • Customer details: Include the full name, address, and contact information of the customer.
 • Invoice date: Clearly state the date on which the invoice is issued.
 • Invoice number: Assign a unique invoice number for tracking and reference purposes.
 • Goods or services: Describe the goods or services provided with clarity and specificity.

By including all essential information on your invoices for customers in third countries, you can ensure smooth and efficient billing processes while remaining compliant with international regulations.

Jazykové a <a href=formální požadavky na faktury pro zahraniční zákazníky“>

Jazykové a formální požadavky na faktury pro zahraniční zákazníky

Při vystavování faktur pro zahraniční zákazníky je důležité dodržovat určité jazykové a formální požadavky. Nejprve je nutné vždy fakturu vystavit v jazyce, který je zákazníkovi srozumitelný, tedy v jazyce, kterým se komunikuje v rámci obchodních vztahů. Důležité je také uvést veškeré povinné náležitosti faktury v souladu s platným právním řádem a obchodními zvyklostmi dané země.

Přehledem všech povinných údajů na fakturách pro zahraniční zákazníky jsou:

 • Název a adresa společnosti: Musí být uveden název společnosti spolu s kompletní adresou, aby bylo jednoznačně identifikovatelné, kdo fakturu vystavil.
 • IČO a DIČ: Identifikační čísla společnosti jsou důležitá pro daňovou evidenci a transparentnost plateb.
 • Číslo faktury: Každá faktura musí mít unikátní číslo pro evidenční účely a řádné archivování.

Jak zajistit platbu od odběratele z třetí země

Jak zajistit platbu od odběratele z třetí země

Vyžaduje-li vaše podnikání platbu od odběratele z třetí země, je důležité mít na zřeteli správné postupy pro vystavení faktury. Dodržení správných kroků vám zajistí hladký průběh platby a minimalizuje riziko komplikací. Zde najdete kompletní přehled informací, které by měly být zahrnuty na faktuře pro odběratele z třetí země:

 • Detailní fakturační údaje: Zahrňte veškeré informace o vaší společnosti včetně obchodního jména, adresy, IČ a DIČ.
 • Údaje o odběrateli: Uveďte jméno, adresu a kontaktní údaje odběratele v třetí zemi.
 • Platební podmínky: Jasné specifikace termínů platby a podmínek pro odběratele z třetí země.

Položka Popis
Datum vystavení Specifikujte, kdy byla faktura vydána.
Číslo faktury Unikátní identifikátor faktury pro sledování platby.
Polozka 3 Popis

Možné problémy a řešení při fakturaci do zahraničí

Možné problémy a řešení při fakturaci do zahraničí

Problematika fakturace do zahraničí může přinést různé výzvy, zejména pokud jde o formulaci samotné faktury pro odběratele z třetí země. Při vytváření faktury je důležité dodržet specifické požadavky a zvyklosti daného státu, abyste zajistili správné a bezproblémové přijetí platby.

Při psaní faktury odběrateli z třetí země je vhodné mít na paměti následující body:

 • Uveďte veškeré povinné informace, jako je název firmy, adresa, DIČ, IČO a další identifikační údaje.
 • Zkontrolujte, zda platíte správnou sazbu DPH nebo jste osvobozeni na základě daného mezinárodního obchodu.
 • Uveďte měnu, ve které je faktura vydaná, a zohledněte aktuální směnný kurz.

Důležitost dodržování mezinárodních pravidel fakturace

Důležitost dodržování mezinárodních pravidel fakturace

Co napsat na fakturu odběrateli z třetí země? Kompletní přehled!

Pokud fakturujete odběratele z třetí země, je důležité dodržovat mezinárodní pravidla fakturace. Zde je kompletní přehled toho, co byste měli zahrnout na fakturu pro zákazníka z třetí země:

 • Údaje o odběrateli: Uveďte kompletní údaje o odběrateli, včetně názvu společnosti, adresy a IČO. Tím zajistíte, že faktura bude správně doručena a odběratel bude moci jednoduše identifikovat Vaši společnost.
 • Platební informace: Zahrňte na fakturu informace o platební metodě, lhůtě pro úhradu a bankovních účtech. To pomůže odběrateli provést platbu bez zbytečných komplikací.
 • Mezinárodní informace: Pokud fakturujete zboží nebo služby mezinárodně, dejte pozor na to, abyste dodrželi všechny požadavky dané země. To zahrnuje například označení faktury jako mezinárodní.

Částka Popis Daňová sazba
100 USD Webová stránka 20%
50 USD SEO optimalizace 0%

Tipy a <a href=doporučení pro efektivní komunikaci s odběratelem z třetí země“>

Tipy a doporučení pro efektivní komunikaci s odběratelem z třetí země

Při komunikaci s odběratelem z třetí země je důležité dodržet určité zásady, abychom zajistili efektivní a bezproblémovou výměnu informací. Zde je několik tipů a doporučení, které vám pomohou při psaní faktur:

 • Zvolte jasný a strukturovaný styl psaní: Zajistěte, aby faktura obsahovala veškeré potřebné informace včetně názvu zboží nebo služby, množství, ceny a platebních podmínek.
 • Uveďte platební údaje v mezinárodním formátu: Pokud přijímáte platby v cizí měně, uveďte čísla účtů a bankovní informace tak, aby byly srozumitelné pro odběratele z jiných zemí.
 • Vyhněte se složitým a mlhavým formulacím: Komunikujte jasně a srozumitelně, abyste minimalizovali možné nedorozumění a problémy při platbě.

Zásadní informace na faktuře: Název společnosti IČO a DIČ Adresa sídla
Platební údaje: Číslo účtu SWIFT/BIC kód banky IBAN

Závěrečné myšlenky

Doufáme, že tento článek vám pomohl získat přehled o tom, jak správně napsat fakturu odběrateli z třetí země. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. S našimi tipy a radami se stanete expertem na fakturaci i pro mezinárodní obchodní vztahy! Děkujeme za pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání.
Co napsat na fakturu odběrateli z třetí země? Kompletní přehled!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *