Jak dlouho skladovat faktury? Právní rady!

Jak dlouho skladovat faktury? Právní rady!

Věděli jste, že skladování faktur není jen maličkost, ale klíčový prvek pro správné vedení účetnictví vaší firmy? Pokud se ptáte, jak dlouho faktury skladovat a jak vám mohou právní rady pomoci, jste na správném místě. V této článku se dozvíte všechny potřebné informace pro správné dodržení zákonných povinností ohledně skladování faktur. Buďte připraveni na každou kontrolu a klidně po ruce pořádný šátek.
Jak dlouho můžete legálně uchovávat faktury?

Jak dlouho můžete legálně uchovávat faktury?

Právní předpisy stanovují lhůtu, po kterou jste povinni uchovávat faktury ve firmě. Správné dodržování těchto lhůt je velmi důležité a může vás ochránit před případnými problémy s finančním úřadem. Zde jsou některé důležité informace, které byste měli znát:

 • Obecná lhůta: Zákon stanovuje obecnou lhůtu uchovávání faktur minimálně po dobu 5 let od konce daňového období, ve kterém byla faktura vystavena. Tato lhůta se vztahuje na všechny obchodní subjekty, včetně živnostníků a firem.
 • Výjimky: Existují výjimky, kdy je nutné faktury uchovávat déle než 5 let. Například při nároku na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné uchovávat faktury po dobu 10 let.

Typ faktury Lhůta uchovávání
Standardní faktura 5 let od konce daňového období
Faktura pro odpočet DPH 10 let od konce daňového období

Důležité informace o lhůtě pro skladování faktur

Důležité informace o lhůtě pro skladování faktur

V českém právním systému existuje lhůta pro skladování faktur, kterou musí dodržovat všechny podniky a firmy. Tato lhůta se liší v závislosti na typu dokumentu a konkrétní legislativě, která se na něj vztahuje. Je důležité vědět, jak dlouho je třeba faktury skladovat, abyste vyhověli všem požadavkům a vyhnuli se případným sankcím nebo problémům s finančními úřady.

Podle zákoníku práce je například nutné skladovat mzdy a všechny související dokumenty po dobu 10 let. U běžných faktur a smluv je zase běžné období skladování 5 let. Vždy je však nejlepší se poradit s právníkem nebo daňovým poradcem, abyste měli jistotu, že dodržujete platnou legislativu a nenarazíte na žádné komplikace.

Typ dokumentu Doba skladování
Mzdy a související dokumenty 10 let
Běžné faktury a smlouvy 5 let

Právní rady pro archivaci faktur

Právní rady pro archivaci faktur

Podle české legislativy je povinností firem v archivaci faktur dodržovat některá pravidla a lhůty. Pro zákonem stanovené účely archivace je důležité znát, jak dlouho je nutné faktury uchovávat.

Obecně platí, že faktury je třeba archivovat po dobu 10 let od konce daného daňového období. Je to dáno například zákonem o daních z příjmu, zákonem o dani z přidané hodnoty nebo obchodním zákoníkem. Pro případ kontroly je klíčové mít faktury k dispozici až po uplynutí této lhůty.

Je ale důležité si ověřit aktuální platné požadavky a dodatečné údaje o archivaci faktur na webových stránkách Ministerstva financí ČR nebo se obrátit na odborníka v oblasti finančního práva pro konkrétní informace týkající se vaší firmy.

Optimální doba uchovávání dokumentů pro podnikání

Optimální doba uchovávání dokumentů pro podnikání

Uchovávání faktur a dalších dokumentů je důležitou částí podnikání, která může mít právní důsledky, pokud není provedena správně. Zákon stanovuje určitou dobu, po kterou jsou podnikatelé povinni uchovávat různé druhy dokumentů. Je důležité mít na paměti tyto lhůty a dodržovat je, abyste se vyhnuli případným problémům a pokutám.

Všeobecně platí, že faktury a účetní dokumentace by měly být uchovávány po dobu minimálně 10 let. Pokud jde o zaměstnanecké dokumenty nebo smlouvy, může být doba uchovávání odlišná. Doporučuje se vždy konzultovat se specializovaným právním poradcem, který vám poskytne konkrétní informace a rady v souladu s právními předpisy.

 • Význam uchovávání dokumentů pro dodržení zákonných povinností
 • Rizika nesprávného uchovávání faktur a dalších dokumentů
 • Profesionální právní poradenství při stanovení optimální doby uchovávání

Jak dlouho by měla firma uchovávat faktury?

Jak dlouho by měla firma uchovávat faktury?

V zájmu dodržování právních předpisů je důležité dodržovat určitá pravidla ohledně uchovávání faktur ve firmě. Doba, po kterou musí být faktury uchovávány, se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a zákonech platných v dané zemi. Zde je několik důležitých faktů, které byste měli vzít v úvahu:

 • Základní lhůta pro uchovávání faktur je obvykle minimálně 5 let od konce daňového období, ve kterém byly vystaveny.
 • Existuje také řada speciálních případů, ve kterých je nutné uchovávat faktury déle než 5 let, například v případě nemovitostí či právních sporů.
 • Je důležité dbát na správné archivování faktur, aby byly snadno dostupné v případě kontrol ze strany finančního úřadu či jiných orgánů.

Nezapomeňte se vždy řídit platnými zákony a raději si ověřit konkrétní lhůtu pro uchovávání faktur s odborníkem či právním poradcem, abyste se vyhnuli případným problémům a sankcím.

Zákonné požadavky na skladování daňových dokladů

Zákonné požadavky na skladování daňových dokladů

Podle zákonů České republiky je povinností společností a podnikatelů skladovat daňové doklady po určitou dobu. Tato praxe má za cíl zajistit transparentnost financí a umožnit kontrolu finančních úřadů. Zde jsou některé klíčové body, které by měli dodržovat:

Základní pravidla skladování faktur:

 • Obecně platí, že daňové doklady, jako jsou faktury či účtenky, je třeba skladovat minimálně po dobu deseti let.
 • Skladování faktur elektronicky je povoleno za podmínky, že jsou zabezpečeny proti poškození a ztrátě.

Podrobnější informace o zákon o účetnictví:

Typ dokladu Doba skladování
Faktury Deset let od konce účetního období, ve kterém byla faktura vystavena
Účetnictví Deset let od konce účetního období

Tipy pro správné archivování faktur

Tipy pro správné archivování faktur

Je důležité mít na paměti, že faktury je nutné skladovat po určitou dobu z důvodu dodržení zákonných požadavků. Než se ale pustíme do toho, jak dlouho faktury skladovat, je důležité zmínit, že platí několik základních pravidel ohledně archivace faktur:

 • Uchovávejte faktury vždy v původní podobě – nesmíte je pozměňovat nebo rušit
 • Dbáte na bezpečnost a dostupnost – faktury musí být chráněny před ztrátou nebo neoprávněným přístupem
 • Respektujte lhůty pro skladování – každý typ faktury má specifickou dobu, po kterou je nutné ji archivovat

Podle občanského zákoníku je například doba skladování faktur pro účely DPH 10 let. Při skladování faktur je vždy důležité si ověřit platný právní rámec, abyste měli jistotu, že dodržujete všechny požadavky. Nezapomeňte také na digitální archivaci faktur, která může být efektivním způsobem, jak udržet vše v pořádku.

Jaké jsou rizika při nesprávném skladování faktur?

Jaké jsou rizika při nesprávném skladování faktur?

Pokud faktury nejsou správně skladovány, může to způsobit řadu rizik pro vaši firmu. Patří mezi ně například:

 • Ztráta důležitých dokumentů
 • Porušení zákonných povinností
 • Riziko pokut a penále za nedodržení předpisů

Je důležité dodržovat platné zákony a pravidla ohledně skladování faktur, abyste minimalizovali možná rizika a problémy v budoucnosti. Mějte na paměti, že správné skladování faktur může být klíčové pro úspěšný průběh při auditu nebo kontrole finančního úřadu. Buďte proto pečliví a postarejte se o správné archivování všech důležitých dokumentů.

Typ rizika Důsledek
Ztráta faktur Problémy s vedením účetnictví a s dodržováním daňových povinností
Porušení zákonných požadavků Pokuty a nepříjemné následky pro firmu

Závěrečné poznámky

Doufáme, že vám náš článek poskytl užitečné informace týkající se skladování faktur a právních rad v této oblasti. Nezapomeňte, že je důležité dodržovat zákony a předpisy týkající se archivace dokumentů, abyste se vyhnuli potenciálním problémům. Pokud máte jakékoli další dotazy nebo potřebujete právní poradenství, obraťte se na odborníka v oboru. Děkujeme za váš zájem a přejeme vám mnoho štěstí ve správě vaší podnikatelské dokumentace.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *