Jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska? Podrobný návod!

Jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska? Podrobný návod!

V dnešní době je stále běžnější obchodovat mezi českými a slovenskými firmami. Pokud jste někdy přijali fakturu ze Slovenska a nejste si jisti, jak ji zaúčtovat správně ve svém účetnictví, nemusíte si dělat starosti. V tomto článku vás provedeme důkladným návodem, abyste byli schopni správně zaúčtovat fakturu ze Slovenska a udržet tak vaše účetnictví v pořádku.
Jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska?

Jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska?

V případě, že obchodujete se Slovenskem a máte fakturu k zaúčtování, je důležité postupovat správně, abyste dodrželi všechny potřebné zákony a pravidla. Podrobný návod, jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska, vám pomůže s tímto procesem krok za krokem.

Prvním krokem je získání faktury od dodavatele ze Slovenska. Ujistěte se, že faktura obsahuje všechny potřebné údaje, jako jsou číslo faktury, datum vystavení, popis zakoupeného zboží nebo služby a částku.

 • Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné a kompletní.
 • Ujistěte se, že je faktura platná a platitelná.
 • Přečtěte si podmínky platby a dodání zboží nebo služby.

Důležité informace o DPH

Důležité informace o DPH

V dnešním článku vám poskytneme podrobný návod, jak správně zaúčtovat fakturu ze Slovenska v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Je důležité dodržovat všechny požadavky a postupy, abyste se vyhnuli možným problémům s finančními úřady.

Nejprve je nutné zjistit, zda je dodavatel plátcem DPH. Pokud ano, musí být na faktuře uvedené jeho IČO a DIČ. Dále je důležité zkontrolovat správnost čísla faktury, celkovou částku včetně DPH a další informace potřebné pro správné zaúčtování.

Důležité informace Postup
Zjistěte, zda je dodavatel plátcem DPH. Zkontrolujte IČO a DIČ na faktuře.
Podívejte se na správnost čísla faktury a celkovou částku. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace.

Klíčové kroky při účtování zahraniční faktury

Klíčové kroky při účtování zahraniční faktury

Při účtování zahraniční faktury ze Slovenska je důležité dodržet několik klíčových kroků. Prvním krokem je správné identifikování faktury a zkontrolování, zda obsahuje všechny potřebné údaje. Dále je nutné správně vykázat měnu, ve které byla faktura vystavena, a provést přepočet celkové částky do českých korun dle platného kurzu.

Dalším důležitým krokem je správné zaúčtování faktury do účetnictví. Fakturu je nutné zaúčtovat na odpovídající účet dle typu nákladu nebo příjmu, který faktura představuje. Při zaúčtování je také důležité dodržet všechny legislativní požadavky a účetní principy.

Na závěr je vhodné vytvořit odpovídající záznam do danové evidence a mít veškerou dokumentaci k faktuře řádně uloženou pro případné kontroly a audit. Dodržením těchto klíčových kroků zajistíte správné a bezproblémové účtování zahraniční faktury ze Slovenska.
Rozdíly ve zdanění mezi Českem a Slovenskem

Rozdíly ve zdanění mezi Českem a Slovenskem

Jak zaúčtovat fakturu ze Slovenska může být pro některé podnikatele z Česka dosti komplikovaný proces kvůli rozdílům ve zdanění mezi oběma zeměmi. Nejvýznamnější rozdíl spočívá v odlišném systému DPH, který se liší jak v sazbách, tak i ve způsobu placení. Při zaúčtování faktury ze Slovenska je důležité mít na paměti následující informace:

 • Sažby DPH: Na rozdíl od Česka, kde jsou dvě sazby DPH (15% a 21%), na Slovensku platí jediná sazba DPH ve výši 20%. Je důležité tuto sazbu správně aplikovat při zaúčtování faktury.
 • Placení DPH: Na Slovensku je DPH obvykle placena až po obdržení platby za fakturu, zatímco v Česku se platí i předem (z pořízení).
 • Identifikační čísla: Při fakturaci se věnujte pozornost správnému uvedení identifikačních čísel pro DPH jak vaší firmy, tak i firmy ze Slovenska.

Daňové povinnosti při fakturaci ze Slovenska

Daňové povinnosti při fakturaci ze Slovenska

Properly accounting for invoices from Slovakia is essential to ensure compliance with tax regulations. When receiving a invoice from Slovakia, it’s important to follow these steps to correctly account for it:

 • Verify that the invoice contains all the necessary information, such as the supplier’s VAT number, date of issue, and a detailed description of the goods or services provided.
 • Check if the invoice includes VAT. In most cases, invoices from Slovakia will include VAT, which must be properly accounted for in your records.
 • Record the invoice in your accounting system and ensure that the VAT is correctly accounted for in your tax filings.

By following these steps, you can ensure that your business remains compliant with tax regulations when dealing with invoices from Slovakia.

Jak správně evidovat platby a přijaté faktury

Jak správně evidovat platby a přijaté faktury

Na zaúčtování faktury ze Slovenska je potřeba postupovat správně, abyste neměli potíže s účetní kontrolou. Nejdříve si zkontrolujte, zda je faktura správně vystavena a obsahuje veškeré potřebné údaje. Poté si ověřte, zda faktura odpovídá smlouvě nebo objednávce.

Dále je důležité správně evidovat platby a přijaté faktury v účetnictví. Ujistěte se, že máte všechny doklady a účtenky k dispozici a že jsou správně uspořádány v podobě, která usnadní jejich pozdější vyhledání a kontrolu.

V neposlední řadě nezapomeňte včas a správně zdanit zboží nebo služby zakoupené ze Slovenska. Dodržujte platné zákony a ujistěte se, že všechny platby a faktury jsou uloženy podle platných účetních standardů. S dodržením těchto zásad se vyhnete problémům a ušetříte si čas a nervy při účetní kontrole.
Doporučení pro efektivní účtování zahraničních faktur

Doporučení pro efektivní účtování zahraničních faktur

Pokud se vám dostávají faktury ze Slovenska a nejste si jisti, jak je správně zaúčtovat, není třeba se obávat. S následujícím podrobným návodem na efektivní účtování zahraničních faktur získáte potřebné znalosti k správnému postupu.

Nejdůležitější je sledovat následující kroky:

 • Kontrola daňového identifikačního čísla: Ujistěte se, že na faktuře je uvedeno správné daňové identifikační číslo dodavatele ze Slovenska.
 • Správné vyúčtování kurzu: Přepočítejte částky na faktuře na českou měnu podle aktuálního kurzu pro účetní období.
 • Evidování v souladu s českými účetními standardy: Ujistěte se, že zahraniční faktury jsou přehledně a správně zaúčtovány podle platných účetních pravidel.

Následující tabulka přehledně ukazuje, jak správně vyplnit údaje do účetního programu:

Položka Popis Příklad
Číslo dokladu Číslo faktury FA-2022-001
Datum dokladu Datum vystavení faktury 15.03.2022
Částka v EUR Částka v eurech na faktuře 500 EUR
Kurz Kurz pro přepočet na českou měnu 25,50 CZK

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *