Co musí obsahovat faktura právnické osoby? Podívejte se!

Co musí obsahovat faktura právnické osoby? Podívejte se!

V dnešní době je důležité, aby právnické osoby měly veškeré formality v pořádku, včetně vystavování faktur. Ale co vlastně musí faktura obsahovat, aby byla v souladu s platnými předpisy? Podívejme se na klíčové prvky, které by neměly chybět na faktuře právnické osoby.
Co je faktura právnické osoby a proč je důležitá?

Co je faktura právnické osoby a proč je důležitá?

Faktura právnické osoby je důležitý dokument, který slouží k evidenci a dokládání provedených obchodních transakcí. Je to oficiální potvrzení o provedeném nákupu zboží nebo služby, které je vystaveno společnostem a firmám. Bez správně vyplněné faktury není možné uplatnit nárok na daňový odpočet ani se vypořádat s případnými reklamacemi. Proto je důležité, aby faktura obsahovala veškeré potřebné údaje.

Mezi základní údaje, které by měla faktura právnické osoby obsahovat, patří:

 • Identifikační údaje odběratele a dodavatele
 • Datum vystavení faktury
 • Popis zakoupeného zboží nebo poskytnuté služby
 • Cena bez DPH a s DPH
 • Identifikační údaje faktury (číslo faktury, IČO, DIČ)

Identifikační údaje Obsah
1. Odběratel Firma XYZ s.r.o.
2. Dodavatel Faktura s.r.o.
3. Datum 15. 10. 2021

Základní informace, které musí faktura obsahovat

Základní informace, které musí faktura obsahovat

Právnické osoby jsou povinny vystavovat faktury s určitými základními informacemi, které jsou nezbytné pro správný průběh obchodních transakcí. Mezi tyto informace patří:

 • Identifikační údaje: Jméno nebo název firmy, sídlo a IČO
 • Datum vystavení a číslo faktury: Každá faktura musí mít číslo a datum vystavení
 • Popis a množství zboží nebo služeb: Stručný popis toho, co bylo zakoupeno, a uvedení množství nebo rozsahu služeb

Zároveň je důležité dodržovat legislativní požadavky v zemi, ve které je faktura vystavena, abyste se vyhnuli možným sankcím. Doporučujeme pravidelně aktualizovat informace ohledně obsahu faktur a sledovat změny v zákonodárství.

Jednoznačné identifikace obou stran obchodní transakce

Vyžadované údaje na faktuře právnické osoby jsou důležité pro jednoznačnou identifikaci obou stran obchodní transakce. Každá faktura musí obsahovat následující informace:

 • název a sídlo dodavatele a odběratele
 • identifikační číslo osoby, DIČ a IČO
 • datum vystavení faktury a číslo faktury
 • specifikace zboží nebo služeb včetně ceny a daně

Je důležité dodržovat tyto základní požadavky, aby byla faktura v souladu s platnými zákony a mohla sloužit jako důkaz o uskutečněné obchodní transakci. Pokud potřebujete poradit s vystavením faktur či dodržením legislativy, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti účetnictví.

Detailní popis fakturovaných služeb nebo zboží

Detailní popis fakturovaných služeb nebo zboží

Faktura právnické osoby musí obsahovat detailní popis všech fakturovaných služeb nebo zboží. Tento popis by měl být co nejpřesnější a obsahovat všechny potřebné informace pro správné identifikování a vyúčtování faktury. Mezi klíčové prvky, které by měl obsahovat , patří:

 • Název a popis služby nebo zboží: Každá položka na faktuře by měla být jasně identifikována názvem a popisem služby nebo zboží.
 • Množství: U služeb je důležité uvést počet hodin nebo úkonů, u zboží potom množství jednotlivých kusů.
 • Jednotková cena: Každá položka na faktuře by měla mít uvedenou jednotkovou cenu, aby bylo možné vypočítat celkovou částku.

Služba nebo zboží Množství Jednotková cena
Úklid kanceláře 5 hodin 400 Kč/hod
Elektronická zařízení 10 kusů 1500 Kč/ks

Datum vystavení a je úhrady faktury

Datum vystavení a je úhrady faktury

Na faktuře právnické osoby musí být uvedeny základní informace týkající se data vystavení a úhrady faktury. Datum vystavení faktury je důležité pro správné označení časového okamžiku vyhotovení faktury. Toto datum se zpravidla uvádí v pravém horním rohu faktury a je klíčové pro správné sledování plateb a účetnictví.

Dále je nutné uvést informace o způsobu úhrady faktury. Dobrým zvykem je uvést konkrétní termín splatnosti, například „úhrada do 30 dnů od data vystavení faktury“. Dále by měly být uvedeny údaje o bankovním účtu, kam má být platba odeslána, a další potřebné informace pro provedení platby.

Je důležité dodržovat přesné pokyny ohledně vystavení a úhrady faktury, aby bylo možné zajistit průběh platebního procesu bez problémů. Správně vedená faktura s jasně uvedenými daty a informacemi usnadní administrativní procesy a přispěje k efektivnímu řízení financí vaší firmy.

Závěrem

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět tomu, co by měla obsahovat faktura právnické osoby. Správně vyplněné faktury jsou nezbytným prvkem každého podnikání a dodržování předpisů může ušetřit spoustu času a problémů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *