Faktura Plátce vs Neplátce DPH: Jaký je Rozdíl?

Faktura Plátce vs Neplátce DPH: Jaký je Rozdíl?

V dnešní době se v oblasti DPH často setkáváme s pojmyplátce“ a „neplátce faktury“. Ale jaký je vlastně mezi nimi rozdíl? V tomto článku se podíváme na klíčové charakteristiky obou skupin a vysvětlíme, co znamená být fakturačním plátcem či neplátcem DPH. Buďte připraveni získat hlubší povědomí o tom, co může tyto pojmy ovlivnit a jak se na ně jako podnikatel můžete připravit.
Faktura plátce DPH: Co to přesně znamená?

Faktura plátce DPH: Co to přesně znamená?

Ve světě podnikání je důležité rozlišovat mezi fakturou plátce DPH a fakturou neplátce DPH. Co tedy přesně znamená faktura plátce DPH a jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy faktur?

Faktura plátce DPH je dokument, který vydává plátce daně z přidané hodnoty (DPH) a je určena pro ostatní plátce DPH. Na této faktuře je tedy uvedeno DPH, které je plátce povinen zaplatit státu. Naopak faktura neplátce DPH je vydána osobou nebo firmou, která není plátcem DPH a není povinna tuto daň účtovat.

Plátce DPH Neplátce DPH
Je povinen účtovat DPH ve svých faktuách Není povinen účtovat DPH
Může si uplatňovat odpočet daně Nemůže si uplatňovat odpočet daně
Je registrován k daní z přidané hodnoty Není registrován k daní z přidané hodnoty

Neplátce DPH: Jak je jejich situace odlišná?

Neplátce DPH: Jak je jejich situace odlišná?

Existuje zásadní rozdíl mezi faktura plátcem a neplátcem DPH, který ovlivňuje jejich situaci z hlediska daní. Zatímco plátci DPH mají povinnost odvádět DPH získanou z prodeje zboží či služeb a právo na odpočet DPH na vstupy, neplátci DPH nemají tuto povinnost a jsou vyloučeni z celého systému DPH.

Pro neplátce DPH je důležité si uvědomit, že nemohou na fakturách uvádět DPH a nejsou oprávněni k jejímu odpočtu. To může mít vliv na jejich ceny a konkurenceschopnost na trhu, ale zároveň je zbavuje složitých administrativních povinností spojených s DPH, což může být v některých případech výhodné.

Plátce DPH Neplátce DPH
Odčítá DPH na vstupech Nemá povinnost odvádět DPH
Odvádí DPH z prodeje Nemůže uvádět DPH na fakturách

Klíčové rozdíly mezi faktura plátcem a neplátcem DPH

Klíčové rozdíly mezi faktura plátcem a neplátcem DPH

Existuje několik klíčových rozdílů mezi fakturou pro plátce a neplátce DPH, které je důležité si uvědomit při vystavování a přijímání faktur. Pokud jste plátcem DPH, jste oprávněni uplatnit si zpětné odbití daně zaplacené za zboží a služby ve vaší firmě.

Mezi hlavní rozdíly patří:

 • DPH uvedená na faktuře: Plátce DPH je povinen uvést částku DPH na faktuře, zatímco neplátce DPH tuto povinnost nemá.
 • Odbitelnost DPH: Plátce DPH má právo na zpětné odbití DPH, zatímco neplátce DPH tuto možnost nemá.

Plátce DPH Neplátce DPH
Musí uvádět DPH na faktuře Není povinen uvádět DPH na faktuře
Má právo na zpětné odbití DPH Nemá právo na zpětné odbití DPH

Rozhodování mezi faktura plátcem a neplátcem: Která volba je vhodná pro váš podnik?

Rozhodování mezi faktura plátcem a neplátcem: Která volba je vhodná pro váš podnik?

V případě, že jste malý podnikatel, který prodává zboží nebo poskytuje služby, můžete se setkat s rozhodováním mezi fakturou plátcem a fakturou neplátcem DPH. Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi může mít významný dopad na váš podnik, a proto je důležité si uvědomit, jaká volba je pro vás vhodná.

Pokud jste plátcem DPH, musíte odvádět daně z přidané hodnoty z vašich tržeb a současně máte možnost si od zákazníků odpočítat DPH, kterou jste zaplatili za nákupy. Na druhou stranu, pokud jste neplátcem DPH, nejste povinni odvádět DPH z vašich tržeb, ale zároveň nemáte možnost si od zákazníků odpočítat DPH zaplacenou za vaše nákupy.

Hlavní rozdíly mezi fakturou plátcem a neplátcem DPH:

 • Faktura plátce DPH: Povinnost odvádět DPH z tržeb, možnost odpočtu DPH z nákupů.
 • Faktura neplátce DPH: Neodvádíte DPH z tržeb, nemáte možnost odpočtu DPH z nákupů.

Dopady změny statusu na vaši firmu: Co je třeba vzít v úvahu?

Dopady změny statusu na vaši firmu: Co je třeba vzít v úvahu?

Pro firmy je důležité pochopit rozdíl mezi fakturou plátce a neplátce DPH, jelikož to může mít dopady na zaměstnance, výnosy a celkovou efektivitu firmy. Změna statusu může znamenat omezení v možnostech uplatňování DPH nebo naopak větší flexibilitu v daňových povinnostech.

Je nutné vzít v úvahu následující body:

 • Práva a povinnosti: Faktura plátce má právo odečíst DPH, zatímco neplátce DPH nemá toto právo. Na druhou stranu, faktura plátce musí shromažďovat a hlásit DPH v souladu s předpisy.
 • Daňové povinnosti: Neplátce DPH má jednodušší daňové povinnosti, jelikož není povinen shromažďovat ani hlásit DPH. Naopak fakturovanému plátci DPH mohou vzniknout další administrativní povinnosti spojené s DPH.

Praktické tipy pro správné dodržení pravidel pro faktura plátce a neplátce DPH

Praktické tipy pro správné dodržení pravidel pro faktura plátce a neplátce DPH

Naučíme vás rozlišovat mezi fakturou plátce a neplátce DPH a jak správně dodržet pravidla pro oba typy fakturace. Rozdíl mezi oběma závisí na tom, zda jste registrováni k dani z přidané hodnoty nebo ne.

**Faktura plátce DPH**:

 • Obsahuje DPH 21% nebo 15%
 • Je vystavena plátcům DPH
 • Musí obsahovat IČO nebo DIČ plátce a odběratele

**Faktura neplátce DPH**:

 • Neobsahuje DPH, je vystavena neplátcům DPH
 • Neobsahuje IČO nebo DIČ plátce a odběratele
 • Vztahuje se na obchody s hodnotou menší než 10 000 Kč bez DPH

Klíčové Poznatky

Doufáme, že vám náš článek pomohl lépe pochopit rozdíl mezi faktuřními plátci a neplátci DPH. Pokud máte další otázky ohledně této problematiky, neváhejte se nás zeptat. S pozdravem, tým expertů zdaňování.
Faktura Plátce vs Neplátce DPH: Jaký je Rozdíl?

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *