Co je dostavená faktura? Vysvětlení a příklady!

Co je dostavená faktura? Vysvětlení a příklady!

V dnešním článku se zaměříme na jednu z důležitých součástí podnikání – dostavenou fakturu. Co to vlastně je a jak funguje? Budiž tento článek vaším průvodcem k porozumění a přehledu nad tímto důležitým aspektem účetnictví. Připravte se na jasné vysvětlení a praktické příklady!
Co je dostavená faktura?

Co je dostavená faktura?

Když mluvíme o dostavených fakturách, máme na mysli faktury, které byly odeslány zákazníkovi, avšak nebyly mu zaplaceny včas. Dostavená faktura je tedy faktura, která je již splatná, ale zákazník ji dosud nezaplatil. Tato situace může nastat z různých důvodů, jako jsou finanční potíže zákazníka nebo prostě jen nedbalost při placení faktur.

Při řešení dostavených faktur je důležité jednat rychle a efektivně, abyste zajistili, že vaše peníze nezůstanou viset. Existuje několik způsobů, jak řešit tento problém, například:

 • Kontaktování zákazníka: V první řadě je důležité zjistit, proč faktura nebyla zaplacena včas. Kontaktujte zákazníka a snažte se společně najít řešení.
 • Poslat upomínku: Pokud zákazník neodpovídá na vaše dotazy, můžete mu poslat upomínku, aby urychlil platbu.
 • Právní kroky: V extrémních případech můžete zvážit právní kroky, jako je soudní vymáhání dluhu.

Vysvětlení principu dostavené faktury

Vysvětlení principu dostavené faktury

Dostavená faktura je faktura, která je vystavena dodatečně k již provedené službě nebo dodání zboží. Jedná se tedy o fakturaci za již uskutečněný obchodní vztah, který byl nejprve proveden bez vystavení faktury. Tento princip se využívá zejména v situacích, kdy není možné vystavit fakturu předem, například u služeb, které jsou realizovány na základě dohody až během procesu.

Dostavená faktura může mít různé formy a obsahovat různé údaje. Důležité je však uvést ve faktuře správné identifikační údaje obou stran obchodního vztahu, konkrétní specifikaci služby nebo zboží, datum uskutečnění obchodu a částku, která je splatná. Je také důležité dodržet daňové předpisy a specifikovat sazbu DPH, pokud je to nutné.

Typ faktura Obsah faktury
Příklad 1 Faktura za konzultační služby poskytnuté v červnu
Příklad 2 Faktura za dodání zboží do skladu dle objednávky
Příklad 3 Faktura za instalaci a servis technického zařízení na území klienta

Základní postup vytváření dostavené faktury

Základní postup vytváření dostavené faktury

Základním postupem vytváření dostavené faktury je nejprve zjistit potřebné informace, jako jsou jméno a adresa zákazníka, datum a čísla původní faktury, částka k úhradě a další detaily ohledně služby nebo zboží. Poté je důležité provést potřebné změny na původní faktuře a doplnit informace o tom, proč je faktura dostavená.

Je důležité si uvědomit, že dostavená faktura je náprava chyby na původní faktuře a měla by být vystavena co nejdříve po zjištění chyby. Při tvorbě dostavené faktury je také doporučeno uvést důvody pro vystavení dostavené faktury a zajistit, aby byla v souladu s právními předpisy.

Příklady dostavených faktur

Příklady dostavených faktur

Dostavená faktura je faktura, která byla vystavena a odeslána zákazníkovi, ale z různých důvodů nebyla zaplacena včas. Může se jednat o zpožděnou platbu, nedostatek finančních prostředků nebo jiné problémy. Dostavené faktury mohou být pro podnikatele problematické, protože mohou způsobit finanční komplikace a ovlivnit cash flow jejich podniku.

Existuje několik příkladů situací, kdy může dojít k dostavené faktuře:

 • Zákazník není schopen platit včas kvůli finančním problémům.
 • Zákazník neobdržel fakturu vůbec nebo byla zaslána na chybnou adresu.
 • Zákazník nesouhlasí s obsahem faktury a odmítá ji zaplatit.

Druh problému Příklad
Zpožděná platba Zákazník má o 30 dní zpoždění s platbou faktury.
Nedostatek finančních prostředků Zákazník nemá momentálně dostatek peněz k zaplacení faktury.

Doporučené postupy při vytváření dostavené faktury

Doporučené postupy při vytváření dostavené faktury

Při vytváření dostavené faktury je důležité dodržovat určité postupy, abyste se vyhnuli nepříjemným situacím a zajistili si správné zakázání factury. Následující doporučení vám pomohou vytvořit dostiavé faktury efektivně a správně:

 • Zkontrolujte si veškeré údaje o zákazníkovi a fakturaci.
 • Uveďte datum vystavení dostavené faktury až po původní datum vystavení faktury.
 • Přesně specifikujte důvod vystavení dostavené faktury a popište všechny změny či doplňky.
 • Uložte si kopii původní faktury společně s dostavenou fakturou pro případné kontroly.
 • Nezapomeňte kontaktovat zákaznka ohledně vystavení dostavené faktury a informovat ho o změnách.

Zásadní je dbát na transparentnost a správnost všech údajů u dostavené faktury a dodržovat legislativní požadavky, abyste se vyvarovali nedopatření a možným pokutám. Sledování a dodržování doporučených postupů vytváření dostavené faktury je vždy lepším řešením než rychlé a nepřesné řešení situace.

Výhody a nevýhody dostavených faktur

Výhody a nevýhody dostavených faktur

mohou být důležité pro správné řízení účetnictví ve vaší firmě. Dostavená faktura je faktura, která byla doručena až po započetí prací nebo dodání zboží. Zde je pár výhod a nevýhod, které s nimi souvisejí:

 • Výhody:
  • Zajišťuje, že jste dostal zaplacení za vaši práci nebo zboží.
  • Může být užitečná pro rozšíření obchodních vztahů s vašimi zákazníky.
  • Umíte předložit důkaz o doručení zboží nebo provedení práce.

 • Nevýhody:
  • Může způsobit zmatky ve vašem účetnictví a zpoždění v platbách.
  • Nezajišťuje okamžité platby, což může ovlivnit likviditu vaší firmy.
  • Může vést k nedorozuměním a konfliktům se zákazníky.

Jak efektivně využít dostavenou fakturu v podnikání

Jak efektivně využít dostavenou fakturu v podnikání

Dostavená faktura je faktura, která byla vytvořena, ale ještě nebyla uhrazena. Tento typ faktury může být důležitým nástrojem pro podnikání, pokud je správně využit. Jak tedy efektivně využít dostavenou fakturu v podnikání? Existuje několik způsobů, jak tuto situaci zvládnout a maximalizovat zisky pro vaši firmu.

 1. Využití dostavené faktury k optimalizaci cash flow:

  Dostavené faktury mohou být využity k optimalizaci cash flow vaší firmy. Pokud se například blíží konec měsíce a potřebujete rychle zvýšit likviditu, můžete nabídnout klientům s dostavenými fakturami slevu za rychlé zaplacení. To vám umožní získat peníze rychleji a uvolnit prostředky pro další investice.

 2. Zahrnutí dostavených faktur do strategie účetnictví:

  Dostavené faktury by měly být pečlivě sledovány a zahrnuty do vaší strategie účetnictví. Je důležité mít přehled o všech dostavených fakturách a kontrolovat, zda klienti platí včas. Pokud se některé dostavené faktury stávají problematickými, můžete zvážit možnost uplatnění sankcí nebo opatření k rychlejšímu vyřešení situace.

Činnost Dopad
Zavedení různých platebních termínů Zlepšení cash flow a snížení rizika nezaplacení
Sledování dostavených faktur v systému Zajištění přehledu a kontrola nad finančními tokmi

 1. Spolupráce s odborníky na správu faktur:

  Pokud máte potíže s dostavenými fakturami nebo chcete maximalizovat jejich využití, můžete zvážit spolupráci s odborníky na správu faktur. Ti vám mohou pomoci s efektivním řízením dostavených faktur, vymáháním nezaplacených částek a zlepšením procesu fakturace pro budoucnost.

  Závěrečné myšlenky

  Doufám, že tento článek vám pomohl lépe porozumět pojmu „dostavená faktura“ a jak se používá v praxi. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. S nově nabytým znalostmi o této důležité fakturační praxi jste lépe vybaveni pro efektivní řízení vašeho podnikání. Děkujeme za váš zájem a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší podnikatelské činnosti!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *