Kdy musím vystavit fakturu? Právní rady!

Kdy musím vystavit fakturu? Právní rady!

Je čas zvýšit povědomí o zákonem stanovených podmínkách pro vystavení faktury. Zjistěte, proč je důležité mít všechny informace v souladu se zákony a jak se vyhnout možným rizikům. Připravte se na praktické rady od právních expertů, aby byla vaše podnikání v souladu s právními požadavky.Čtěte dále a získejte užitečné informace!
Kdy vystavit fakturu podle českého zákoníku?

Kdy vystavit fakturu podle českého zákoníku?

Vystavení faktury je důležitým krokem v podnikání a je důležité znát správné časování podle českého zákoníku. Podle občanského zákoníku je povinnost vystavit fakturu včas a s patřičnými údaji. Kdy tedy musíte vystavit fakturu?

V případě, že jste plátci daně z přidané hodnoty (DPH), je povinností vystavit fakturu do 15 dnů od uplatnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů od obdržení plnění, pokud do té doby není uvedena žádná jiná dohoda. Pokud nejste plátci DPH, měli byste vystavit fakturu co nejdříve po provedení plnění.

Obecné povinnosti vystavení faktury

Obecné povinnosti vystavení faktury

Vystavit fakturu není jen podnikatelům povoleno, ale v mnoha případech povinností. Je důležité porozumět obecným povinnostem vystavení faktury a znát zákonné podmínky pro to, kdy je třeba fakturu vystavit. Následuje seznam situací, které vyžadují vystavení faktury:

 • Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jste povinni vystavit fakturu za každou transakci se zdanitelným zbožím nebo službou.
 • Provedete-li transakci s dalším plátce DPH, musíte vystavit fakturu.
 • Fakturu je třeba vystavit i při platbě záloh, pokud je to smluvně dohodnuto.

Důležité informace a údaje na faktuře

Důležité informace a údaje na faktuře

Vystavení faktury je důležitým krokem pro každého podnikatele či firmu. Zákon vyžaduje, abyste fakturu vystavili nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Mějte na paměti, že pokud jste plátci daně z přidané hodnoty, tak máte povinnost vystavit fakturu za zboží či služby již při jejich dodání.

Pokud však není zdanitelné plnění zřejmé, máte povinnost vystavit fakturu do 15 dnů od data, kdy se zdanitelným plněním stalo. Každá faktura by měla obsahovat důležité informace jako identifikační údaje obou stran obchodu, popis zboží či služby, datum vystavení, datum splatnosti, číslo faktury, či částku k úhradě. V případě nejasností se nebojte obrátit na odborníka v oboru, který vám poskytne potřebné informace a rady.
Zásady pro správné vystavení faktury

Zásady pro správné vystavení faktury

Pro správné vystavení faktury platí několik zásad, které je důležité dodržovat. Jednou z hlavních otázek je, kdy je nutné vystavit fakturu. Zákonná povinnost vystavit fakturu vzniká v následujících případech:

 • Při dodání zboží nebo poskytnutí služby
 • Při platbě předem
 • Při platbě zálohové částky

V případě pochybností ohledně vystavení faktury je vždy lepší konzultovat situaci s právníkem nebo daňovým poradcem, abyste se vyhnuli eventuálním sankcím. Mějte na paměti, že každá faktura musí obsahovat určité povinné údaje, jako například jméno a adresu dodavatele a odběratele, datum vystavení či specifikaci dodávaného zboží či poskytované služby.

Časté chyby při vystavování faktur a jak je vyhnout

Časté chyby při vystavování faktur a jak je vyhnout

Vystavení faktury je důležitým krokem při podnikání a musí být provedeno správně, aby nedocházelo k problémům s finančními autoritami. Níže uvádíme několik častých chyb, kterých se při vystavování faktur dopouští podnikatelé a jak je lze snadno vyhnout:

 • Zapomenutí uvést povinné údaje: Při vystavování faktury je nutné uvést určité povinné údaje, jako jsou číslo faktury, datum vystavení, jméno a adresu obchodního partnera, množství a popis zboží nebo služby a kupní cenu včetně DPH. Zapomnění na tyto údaje může vést k zamítnutí faktury.
 • Chybné údaje o daních: Další častou chybou je nesprávně uvedená sazba daně nebo špatně vypočítaná DPH. Je důležité si být jistý správným výpočtem DPH a sazby daně pro daný typ zboží nebo služby, abyste se vyhnuli problémům se správními orgány.

Povinný údaj Vysvětlení
Číslo faktury Jednoznačné identifikační číslo faktury
Datum vystavení Datum, kdy byla faktura vystavena

Právní důsledky nedodržení povinnosti vystavit fakturu

Právní důsledky nedodržení povinnosti vystavit fakturu

Vystavení faktury je důležitou povinností, kterou musí dodržovat podnikatelé a firmy. Pokud tuto povinnost nedodržíte, můžete čelit různým právním důsledkům. Zde je pár věcí, které byste měli vědět:

Pozdní vystavení faktury:

 • Pokud nedodržíte lhůtu pro vystavení faktury, můžete být sankcionováni finančními pokutami.
 • Například podle zákona o DPH je povinností vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od daňového plnění.

Faktura obsahující chyby:

 • Pokud vydáte fakturu s chybami nebo neúplnými údaji, může být neplatná a nepovede to k právnímu uplatnění vašich nároků.
 • Je důležité, abyste všechny údaje na faktuře kontrolovali a zajistili, že jsou správné a kompletní.

Klíčové Poznatky

Pokud jste někdy měli pochybnosti ohledně toho, kdy je nezbytné vystavit fakturu, doufáme, že náš článek vám poskytl jasné a užitečné informace. Pamatujte, že dodržování právních předpisů ohledně fakturace je klíčové pro úspěch vašeho podnikání. Pokud máte stále nějaké otázky nebo potřebujete další rady, neváhejte se poradit s profesionálem. Buďte vždy dobře informováni a sledujte zákony, abyste se vyhnuli potenciálním komplikacím. Děkujeme za přečtení a přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *