Co obsahuje kontrolní hlášení vydané a přijaté faktury? Vše, co potřebujete vědět!

Co obsahuje kontrolní hlášení vydané a přijaté faktury? Vše, co potřebujete vědět!

Víte, co vlastně kontrolní hlášení vydané a přijaté faktury obsahuje? Pokud se v tomto oboru cítíte ztraceni, nebojte se! V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o obsahu této důležité dokumentace. Buďte klidní a připraveni se dozvědět se vše podstatné!
Obsah kontrolního hlášení vydané faktury

Obsah kontrolního hlášení vydané faktury

je klíčovým prvkem pro správné účtování a dodržování právních standardů. Tato dokumentace obsahuje detailní informace o faktuře, která je vydána zákazníkovi. Zde jsou některé hlavní body, které kontrolní hlášení obvykle zahrnuje:

 • Datum vystavení faktury
 • Číslo faktury
 • Identifikace zákazníka
 • Popis služeb nebo zboží
 • Cena za služby nebo zboží

Pro správnou evidenci a transparentnost je důležité udržovat kontrolní hlášení vydaných faktur aktualizované a přehledné. Takový záznam usnadňuje podnikům sledovat své obchodní transakce, minimalizovat chyby a dodržovat daňové a účetní předpisy. Kromě výše zmíněných bodů může kontrolní hlášení také obsahovat všechny relevantní dodatečné informace potřebné pro účetní a daňové účely.

Jaké informace musí obsahovat kontrolní hlášení přijaté faktury

Jaké informace musí obsahovat kontrolní hlášení přijaté faktury

Pro správné zpracování faktur je důležité, aby kontrolní hlášení obsahovalo určité informace. Každá přijatá faktura by měla obsahovat následující údaje:

 • Identifikační údaje: Jméno a adresa dodavatele, IČO, DIČ, datum vystavení faktury, číslo faktury.
 • Informace o zboží/službách: Popis zboží či služeb, množství, cena za jednotku, celková částka.
 • Daňové údaje: Druh daně, sazba daně, částka daně.
 • Platební informace: Způsob platby, termín splatnosti.

Důležitost správného vyplnění kontrolního hlášení

Důležitost správného vyplnění kontrolního hlášení

Ve správně vyplněném kontrolním hlášení vydané a přijaté faktury by měly být uvedeny veškeré důležité informace pro správné účtování a evidence transakcí. Tato dokumentace je nezbytná pro transparentnost a správné fungování firmy. Mezi klíčové informace patří:

 • Základní údaje: Jméno a adresu dodavatele/příjemce, číslo faktury, datum vystavení a splatnosti.
 • Popis služeb nebo zboží: Detailní specifikace toho, co bylo fakturováno.
 • Částky a DPH: Uvedení jednotlivých položek, cen a DPH včetně celkové částky k úhradě.

Chybějící či nepřesné informace v kontrolním hlášení mohou vést k nesrovnalostem v účetnictví a způsobit komplikace při kontrole a auditu. Je proto důležité dbát na správnost vyplnění tohoto dokumentu a v případě potřeby konzultovat s odborníkem na účetnictví.

Tipy pro správné vyplnění kontrolního hlášení faktury

Tipy pro správné vyplnění kontrolního hlášení faktury

Podrobnosti kontrolního hlášení faktur se mohou zdát složité, ale ve skutečnosti jde o důležitý krok ve správném vyplňování faktury. Každá špatně vyplněná položka může mít dopad na daňovou povinnost, proto je důležité věnovat tomuto kroku dostatečnou pozornost.

V kontrolním hlášení vydané faktury by měly být uvedeny informace o vystaviteli faktury, příjemci faktury, čísle faktury, datum vystavení faktury, datum splatnosti, částka k úhradě atd. V případě kontrolního hlášení přijaté faktury je důležité správně uvést informace o dodavateli faktury, číslo faktury, datum vystavení faktury, datum uskutečnění plnění, částka faktury, částka daně atd.

V přehledné tabulce níže najdete důležité údaje, které by měly být obsaženy ve správně vyplněném kontrolním hlášení faktury:

Informace o vydané faktuře Informace o přijaté faktuře
Datum vystavení Datum uskutečnění plnění
Číslo faktury Číslo faktury
Částka k úhradě Částka faktury

Závěrem

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět obsahu kontrolního hlášení vydané a přijaté faktury. Nyní byste měli mít jasnější přehled o tom, co je nezbytné zahrnout do těchto dokumentů. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na nás. Děkujeme za váš zájem a přeji vám hodně úspěchů ve vašem podnikání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *